Zanieczyszczenie ziaren

Ziarna jęczmienia

Zanieczyszczenie nie tylko obcymi ziarnami, ale
i połówkami przetrąconego jęczmienia jest niedopuszczalne.
Ziarno wzięte w garść i ściśnięte winno się przesuwać
między palcami. Dobry towar nie powinien
zawierać między białka jak 10—11%, wody 13—
15%. Kiełkować powinien równo i bardzo szybko,
najlepiej jeżeli po 4 lub 5 dniach wszystkie ziarna
wykiełkują, a po 3 dniach kiełkuje już około 90%.
Ciężar hektolitra winien przekraczać 68 kg. Kupie żyto o małej masie jednostkowej.
Ziarno równe, o tych cechach, ale drobniejsze,
o grubszej łusce — może być dobrym towarem
dla gorzelni.

Towar mniej równy, ale o ziarnie beczułkowatym,
nierówno kiełkującym, o niejednakowym kolorze,
trochę zadeszczony nadaje się na kaszę.
Na paszę zdatny jest każdy jęczmień, byle nie
zatęchnięty, zagrzany, zaparzony. Zagrzany ale
dobrze dosuszony, dobrze
przewietrzony też może iść na paszę. Odpadki z
jęczmienia browarnego, gorzelnianego, kaszanego,
byle nie zawierające domieszek trujących, również
mogą być towarem pastewnym.
D. Własności i cechy ziarna jęczmienia.

Skup kukurydzy

Kształt ziarna kukurydzy zależy przede
wszystkim od odmiany. Jest on cechą rozpoznawczą,
służącą do odróżnienia: odmian wielorzędowych
od dwurzędowych, a wśród dwurzędowych,
towaru dobrego, dojrzałego od niedojrzałego, nie dokształconego.
Specjalnie ma to znaczenie dla
jęczmienia browarnego, gorzelnianego i kaszanego.
Tylko odmiany dwurzędowe jare dają towar browarny.
Odmiany wielorządowe. (cztero-sześciorzędowe) i wielorzędowe ozime mają
zwężający się w długą ość koniec ziarna, skręcony
brózdkę skrzywioną. Tylko część ziaren wielorzędowych
ma brózdkę prostą, a węższy koniec
nie zakrzywiony.

U jęczmieni dwurzędowych wszystkie
ziarna są kształtne, a brózdka dzieli ziarno na
symetryczne połowy. Wynika to z układu kłosa
i ilości ziaren u kłoska. Kłoski u odmian 2-rzędowycli
zawierają po jednym ziarnku, u 4-rzędowych
po 2 zaś u 6-rzędowych po 3. Boczne ziarna mają
brózdki skręcone w lewo lub prawo, zależnie od
tego z której strony leżą. Cena soi i innych zbóż zależy od jakości ziaren.
Drugą cechą kształtu jęczmienia jest beczułkowatość.
Jęczmień 2-rzędowy bywa bardziej
beczułkowaty niż wielorzędowe ozime; bardziej
dojrzałe, lepiej wypełnione, zawierające więcej
skrobi są zawsze bardziej beczułkowate. Im
węższe ziarno, tym bardziej zbliża się do pośladu.
Ziarno o szerokości poniżej 2,2 mm uważa się za
poślad.

Wielkość, a raczej długość ziarna zależy od odmiany.
Może być ona zmieniona przez utrącenia
ości, łatwiejsza zresztą u jęczmieni krótszych, beczułkowatych,
dobrze dojrzałych. I wśród jęczmieni
dwurzędowych i wielorzędowych są odmiany
o większym i o drobniejszym ziarnie, dłuższym
i krótszym, szerszym i węższym mimo dobrego
dojrzenia, bo tylko szerokość zależy od stopnia
dojrzenia. Długość jest bardziej stała.

Ten wpis został opublikowany w kategorii kukurydza, soja, żyto i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.