Uprawiane zboża

Rodzaje zbóż

Spośród zbóż, uprawiamy żyto, owies, pszenicę,
jęczmień, grykę, proso, kukurydzę; w tym żyto
zajmuję ok. 34%, czyli 1/3 powierzchni uprawnej,
owies 13%, pszenica 10%, jęczmień 7%, gryka
2%, a proso i kukurydza 0,5%. Jak widzimy,
najwięcej towaru zbożowego mamy z żyta, najmniej
z kukurydzy i prosa. Z tego najdroższa jest cena gryki.

Żyto uprawiamy głównie ozime — (jarego ledwie
1/100 ozimego). Pszenicę również głównie
ozimą, ale % jarej zwiększa się z roku na rok
i zbliża do 10% ozimej, co ma duże znaczenie,
gdyż wartość jarej jest inna niż ozimej. Jęczmień
występuje głównie jako jary. (Ozimy daje
towar jedynie pastewny, jary dostarcza browarny,
gorzelany, kaszany i pastewny). Gryka,
proso i kukurydza są wyłącznie jare. Oprócz ogłoszeń ze zbożem popularne jest kupię agrest. Dlaczego te zboża uprawiamy.
Z wymienionych zbóż najdroższe zwykle są
pszenica i jęczmień browarny największy plon z
ha daje kukurydza oraz odmiana prosa — czumiza.

Uprawa zbóż

Tych jednak uprawiamy stosunkowo niewiele,
ze względu na klimat i gleby, które nie pozwalają
na rozszerzenie tej produkcji, choć byłyby
one bardzo pożądane i są więcej poszukiwane
na rynku. Usiłujemy to zmienić i częściowo,
choć w małym stopniu, to się udaje. W porównaniu
z uprawą z przed wojny wprowadzenie na
szerszą skalę pszenicy jarej, zwiększyło jej uprawę
o 1/2 miliona ha; przez wyhodowanie odpowiednich
odmian kukurydzy, podwoiliśmy prawie
jej zasiew. Przez wprowadzenie i wyhodowanie
nowej odmiany prosa — czumizy uzyskaliśmy
plenną roślinę, która może w przyszłości odegrać
dużą rolę. Natomiast skup owsa daję dużą rentowność. Jak z tej tablicy wynika w dwóch ostatnich
pięcioleciach w porównaniu z okresami przed
wojną zwiększała się ilość ha pod żytem i pszenicą,
zmniejszała pod owsem, pod jęczmieniem
zaś pozostała bez zmian./

Widzimy dalej, że pod żytem najwięcej obsiane
było w województwach centralnych, dalej
wschodnich, zachodnich wreszcie w południowych.
Inaczej jest z pozostałymi 3-ma zbożami:
z pszenicą, owsem i jęczmieniem. Pod tymi trzema
zbożami najwięcej ha mają również województwa
centralne, ale na drugim miejscu są południowe,
trzecim wschodnie, a na końcu dopiero
zachodnie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii agrest, gryka, owies i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.