Statystyka gospodarstw na Litwie

Własność na Litwie

Statystyka, dotycząca własności i gospodarstw, dla Litwy
daje cyfry często zupełnie nieprawdopodobne. Najgorzej jest
ze sprawą podziału własności włościańskiej na kategorie posiadłości,
co do ich obszaru. Własności ziemskiej, jak
zresztą i poprzednio prowadzone statystyki, dzielą nie poszczególne
zagrody, lecz całe wsie na posiadające gospodarstwa włościańskie danej
wielkości. To znaczy statystyk uważa, że wszystkie gospodarstwa
w danej wsi mają jednakowy przestrzeń gruntu. Z tego powodu naliczyć
on może bardzo niewiele wsi o gospodarstwach dajmy na to
poniżej 1 dziesięciny (1.09 ha). Produkcja gruszy oraz cena gruszki idzie szybką w górę.

W rezultacie, gdy te cyfry sumujemy,
otrzymujemy znikomo małą ilość gospodarstw włościańskich najdrobniejszych,
a w ogóle liczba gospodarstw włościańskich faktycznie jest
dużo większa, niż podaje cytowana statystyka.
Pewne zaufanie można mieć tylko do podawanego przez tę statystykę
obszaru gruntów włościańskich, a także do liczby posiadłości
prywatnych i publicznych, oraz przestrzeni przez nie zajętej.
Istnieje jeszcze statystyka , dokonana na zlecenie
w związku z wprowadzaniem ziemstw w t. zw. Kraju
Zachodnim. Statystyka ta podaje cyfry obszaru większej własności
dużo niższe.

Gospodarstwa prywatne

Do większej własności zaliczam całą własność publiczną i posiadłości
prywatne powyżej 109 ha obszaru. Obszar większej własności
przedstawiony jest także. Wspomniałem
już, że obszar większej własności w ostatnim dziesięcioleciu
przed wojną uległ znacznej redukcji wskutek procesu
parcelacyjnego. Również ogłoszenia sprzedam słonecznik powoduje obniżenie zainteresowania. Redukcja ta przeciętnie zapewne wyraża się cyfrą
kilku procent powierzchni całego powiatu. Gdyby jednak można było
nawet wprowadzić ścisłą cyfrową poprawkę, w każdym razie obszar
większej własności we wszystkich niemal powiatach kraju byłby jeszcze
niezwykle wielki. Statystyka podaje osobno własność włościańską ukazową, a osobno
własność „prywatną”, przy czym własność prywatna dzieli się na
należącą do włościan, mieszczan, szlachty i t. d.

Z tegowynikałoby, że statystyka do własności ukazowej zalicza
tylko istotnie ziemię, nadaną włościanom przy uwłaszczeniu,
z dołączeniem do tego gruntów, uzyskanych za serwituty. —
Faktycznie jednak cyfry, podawane przez statystyk dla własności
ukazowej, są wyższe o 10 — 20%, niż podaje statystyka z roku
. Świadczy to, że większość ziem, nabytych przez włościan przy
parcelacji, zaliczono do własności ukazowej. Z tego powodu „prywatna”
własność obszaru poniżej 100 dziesięcin (109 ha), nie może
już zajmować tak wielkich przestrzeni, jakbyśmy przypuszczali, biorąc
pod uwagę proces parcelacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii gruszki, jabłka, słonecznik i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.