Przygotowanie do sadzenia drzewek

Metody sadzenia

Odpowiadać wymiarom tej bryły; niestety tego rodzaju
sadzenie należy z różnych względów do rzadkości i dlatego tego
w ten sposób określać średnicy dołka nie będziemy. Ale tern
nie mniej z całą świadomością wspomniałem o tym sposobie sadzenia,
gdyż zrozumiałe jest, że choć nie sadzimy drzewek z bryłami
ziemi, to jednak powinniśmy dążyć do tego, ażeby korzenie
drzewka rozłożyć w dołku, tak, jak rosły one w tej bryle.

Trzeba przypatrzeć się poplątanym i skołtunionym korzeniom
karczowanych drzew owocowych, ażeby dopiero stwierdzić, że
w tym kierunku robi się u nas masę błędów i to głównie nie przez
nieświadomość, lecz przez niedopatrzenie i zlekceważenie. I otóż
jeśli staniemy na tern stanowisku rozkładania korzeni, to znajdziemy
ścisłą odpowiedź na pytanie, jakiej średnicy mają być
dołki: średnica dołka musi przewyższać średnicę tej ,,bryły”
korzeniowej, jaką posiada sadzone drzewko! Zapewne, że można
w bardzo wielu razach przycinać długie, jak bicz korzenie
i w ten sposób ograniczać średnicę dołków, ale jeśli staniemy
na stanowisku, że w drzewkach, przeznaczonych do przesadzania,
nie należy sztucznie zmniejszać masy korzeniowej, to mniej
więcej będziemy mieli podstawę do określenia średnicy dołka.
Pozostaje sprawa zasypywania dołków. Tym wszystkim może się zająć skup orzechów włoskich i innych produktów rolnych.

Na pierwszy rzut
oka może zdawałoby się wystarczającym mówić o kopaniu dołków
i ich wymiarach, w rzeczywistości jednak sprawa przedstawia
się inaczej. Dołek, to dopiero miejsce na rolę, a jeśli mamy
mówić o uprawie roli, to właśnie trzeba mówić o samej roli,
a nie tylko o miejscu na nią.
Przede wszystkim przypomnę tu to, co mówiłem o osiadaniu
roli w zależności od sposobów kopania roli; im bardziej brylasta
będzie wykopana rola, im bardziej „nastroszona” będzie
wskutek tego rola w zasypanym dołku, tern silniejsze będzie
osiadanie posadzonego drzewka. Dołki powinniśmy zasypywać
rolą sypką, a więc musimy otrzymać rolę sypką. Do tego celu
mogą nas zaprowadzić dwie drogi: albo będziemy od razu kopać
rolę w ten sposób, żeby wyrzucać rolę sypką, albo też będziemy
odpowiednio sprawiać rolę po jej wykopaniu, ale przed zasypaniem
dołka.

Kopanie dołków pod drzewka

W wypadku pierwszym będziemy przede wszystkim
zalecać kopanie dołków widłami amerykańskimi; w wypadku
drugim będziemy odpowiednio przerabiać wykopaną ziemię. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z czosnkiem. Wielkość dołków inna i za razem cena czosnku jest niższa. Zazwyczaj
mówi się, że sposób pierwszy daje większą łatwość
oczyszczenia roli z kamieni i chwastów, ale zwrócę uwagę na to,
że sposób drugi daje nie tylko robotę bardziej pośpieszną, lecz
również i lepszą; pośpieszność polega na tern, że łopatą rydla
możemy wyrzucać z dołka większe porcje ziemi, aniżeli widłami
amerykańskimi, a przystępując do doprawiania roli już wydobytej
z dołka możemy nie tylko dążyć do nadania jej sypkości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii czosnek, orzechy i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.